El packaging ha de parlar per si mateix en un lineal de supermercat, ha de dir moltes coses i té pocs segons per fer-ho.
-

Com a estudi especialitzat en packaging, es treballa en totes les seves dimensions tant 3D com 2D, i  es fa amb posicionaments coherents, amb anàlisi de tendències i amb una personalitat i uns valors clars. Es creu en el disseny pur, un disseny senzill, creatiu i amb un concepte sòlid. Els colors plans, la tipografia i la geometria són elements clau en la nostra filosofia.

La inversió en packaging és la inversió més senzilla i amb més resultats a curt termini, també és la manera més fàcil de justificar un increment de preus.

 

Al supermercat posem el pilot automàtic.

 

El packaging et dona notorietat en el punt de venda i ajuda a crear un bon posicionament, és necessari diferenciar-se i mostrar el producte de forma atractiva per al consumidor. Les nostres propostes s’ajusten totalment a les necessitats del client i destaquen en creativitat i coherència amb l’estratègia de branding de la marca.

Anàlisi del sector i competència

Posicionament i propostes de valor

Funcions principals

Categoria i formats

Naming i descriptors principals

Arquitectura del packaging

 

 

 

L’envàs ens crea la il·lusió del producte.

 

Un bon packaging ha de protegir, comunicar, promocionar, sorprendre, seduir, facilitar la distribució i l’ús. Amb aquests requisits desenvolupem el disseny de l’envàs primari, secundari i terciari del producte i en destaquem els valors principals de manera visual en el disseny, mantenint la màxima cohesió amb la identitat corporativa.

 

Packaging estructural

Etiquetatge

Formes

Gràfica

Material

Paleta de colors

Gràfica complementària

Composicions Tipogràfiques

Renders & mockups

Ficticis i maquetes

Es donen solucions innovadores i viables.

 

Perquè les grans idees es converteixin en dissenys d’èxit és necessari que es puguin produir. Cal conèixer i pensar en tots els moments del packaging, en el lineal, en l’ús i en el post ús i assumir tots els requeriments del projecte i les limitacions que imposa producció, màrqueting i logística.

Servei de gestió d’impremta

Seguiment de producció

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectes destacats