S’entén per branding el conjunt d’activitats que, agrupades en una mateixa direcció, aconsegueixen ajudar-nos a crear marques i gestionar-les adequadament.
-

Com a estudi de branding, es proporcionen solucions globals per a les marques en què l’estratègia, creativitat, disseny i gestió convergeixen en perfecta harmonia. Cada projecte es planifica a mida per a cada client, en funció del context de la marca, antecedents, àmbit, mercat i indústria.

Creem noves marques amb identitat pròpia i donem valor a les que ja existeixen.

Analitzar i identificar fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces. Definir uns valors, atributs i un món d’inspiració i posicionament a la marca. Crear una personalitat i una narrativa que orienti totes les accions, comportaments i comunicacions de l’empresa.

Valors corporatius

Posicionament i propostes de valor

Naming

Arquitectura de marca

La principal forma en què els consumidors identifiquen una marca és a través de la seva identitat gràfica i l’associen al disseny d’un logotip, una o diverses tipografies, uns colors corporatius propis, etc.

Símbol

Logotip

Tipografies corporatives

Colors corporatius

Gràfica complementària

Totes les aplicacions gràfiques de l’empresa han de ser coherents amb l’estratègia de la marca. Es traslladen conceptes i idees al llenguatge visual en qualsevol format, per a qualsevol suport. Des d’un petit banner per a una web, a una flota de vehicles.

Disseny d’aplicacions corporatives i comercials

Disseny de peces gràfiques per a les xarxes

Disseny editorial i suports impresos

Disseny d’ambients corporatius

Disseny vectorial

Exposicions

Gran format

Infografies

Retoc fotogràfic

Fotomuntatges

Presentacions comercials

Disseny de vehicles corporatius

Fotografia de producte

Compra d’imatges de stock

S’acompanya l’empresa en tot el procés de construcció de les sevs marques, se li proporciona assessorament continuat i se l’ajuda a implementar i comunicar els seus valors i atributs.

Manual de marca i identitat

Formació

Servei de gestió d’impremta

Projectes destacats